Sätta upp fågelnät på Timmermansvägen 13

Den 10 oktober kommer Lokala tjänster och sätter upp fågelnät på ett flertal ställen där det nu är hål rakt in under taket på Timmermansvägen 13. Detta för att undvika att fåglar bygger bo under vårt tak. Arbetet görs utvändigt och bör inte påverka boende.