Välkommen

Gosen_logo

Välkommen till bostadsrättsföreningen Gösen i Eskilstuna!

Vi är en fristående förening men samarbetar med HSB som hjälper oss med förvaltning.

På hemsidan hittar du information om föreningen, styrelsen och vanliga frågor. I dokumentarkivet hittar du föreningens stadgar och andra dokument som kan vara av intresse. Fortsätt genom att välja en sida i navigeringsmenyn.