Vanliga frågor

Får jag göra yttre förändringar?

Du måste ha styrelsens godkännande för yttre förändringar, exempelvis farstukvistar och altaner. Maila styrelsen , oftast vill vi ha en ritning eller skiss av dina planer.

 Vilka parkeringsregler råder på föreningens område?

 • Endast en parkerad bil per hushåll i anslutning till den egna entrén
 • Äger ni flera bilar i ert hushåll finns parkering och garage att hyra av föreningen, vänligen se föreningens hemsida alternativt kontakta styrelsen via e-mail eller ring direkt till Mats Lindblom 070-316 05 31
 • För våra gäster går det bra att använda föreningens gästparkering vid Skomakarvägens soprum. Observera att parkering gäller max 24 timmar, detta för att alla medlemmars gäster ska kunna nyttja gästplatserna 
 • Det går självklart också bra att parkera gratis längs Skomakarvägen och Timmermansvägen samt Brottstavägen för både medlemmar som gäster 

Kan jag få hjälp med skadedjur?

Föreningen har avtal med Anticimex som hjälper dig med skadedjur, getingar etc.

Telefonnummer kundservice 0770-18 77 33. För mer information och öppettider se hemsida, länk nedan: 

Vi är experter på skadedjur, brandskydd och överlåtelsebesiktning. (anticimex.se)

Vem kontaktar jag om jag har vattenläckage?

1.Bostadsrättshavaren är ansvarig för att säkerställa att stoppa en akut läcka samt säkerställa att fackman åtgärdar det akuta problemet

  1. kontakta valfri rörmokare för att stoppa läckan 
  2. om rörmokaren kan åtgärda problemet, bör de göra detta på en gång

Observera att:

 • vattenläckage som inte kräver akut åtgärd av rörmokare (exempelvis läckage från tak som ej längre läcker) då går ni direkt till punkt 2
 • gäller det läckage från sommarvatten ute är detta bostadsrättshavarens ansvar och ska åtgärdas och bekostas av bostadsrättshavaren

2. Bostadsrättshavaren kontaktar styrelsen och informerar om läckaget via mail, information som bör inkluderas till styrelsen är: 

  • När det har hänt?
  • Hur stor är omfattningen?
  • Har man vidtagit några åtgärder?
  • Har någon fackman varit på plats?
  • Är läckan stoppad?
  • Telefonnummer att bli kontaktad på för besiktning av ev skador
  • Ta gärna bilder för att förtydliga problemen som ni vill rapportera

3.Styrelsen ser därefter till att säkerställa besiktning. Föreningen har avtal med Stahrebolaget.

  1. Styrelsen kontaktar Stahrebolaget
  2. Bostadsrättshavaran kommer därefter att bli kontaktad av Stahrebolaget som bokar in tid för besiktning direkt med dem. 
  3. Besiktning i bostaden sker
  4. Styrelsen får besiktningsprotokoll från Stahrebolaget varefter beslut tas om vem som är betalningsansvarig samt nästa åtgärd och återkopplar till bostadsrättshavaren
  5. Ev vidare kontakt med föreningens försäkringsbolag görs av föreningens ordförande eller kassör 

Vad gör jag när batteriet tar slut i brandvarnaren?

Nya brandvarnare finns i vårt förråd. Ta kontakt med med Mats Lindholm 070-316 05 31

Vem kontaktar jag när jag vill hyra parkeringsplats eller garage

Mats Lindblom 070-316 05 31

 Vem kontaktar jag om jag får problem med värmen hemma

Vid problem med värmeväxlaren

 • Har du en värmeväxlare som har bytts ut någon gång under de senaste 5 åren av Vesas VVS & rörmokeri, kontakta Vesa för support på telefon 070-636 64 92. Vesa är ansvarig för alla garantiärenden för våra värmeväxlare under de första 5 åren. 
 • För värmeväxlare som bytts för mer än 5 år sedan, kontakta Eskilstuna energi och miljö på 016-10 60 60 (mer kontaktinformation på hemsidan Eskilstuna Energi och Miljö – El, Återvinning, Fjärrvärme – eem.se)

Är ni osäkra på åldern på er värmeväxlare går det bra att kontakta EEM, de vet vilka värmeväxlare som fortfarande ska hanteras av Vesa

Uppstår problemet under kväll/helg/helgdag, kontakta EEM för support. 

Föreningen har ett serviceavtal med Eskilstuna Energi & Miljö för alla värmeväxlare. EEM kommer under januari/februari 2022 att göra service på alla värmeväxlare i föreningen. Information kommer att skickas ut av EEM. Vänligen säkerställ att ni har gjort fri väg till er värmeväxlare inför servicen, annars kommer EEM inte att kunna göra den. 

Vid problem med elementen

Föreningen är ansvarig för att säkerställa att boende i föreningen har värme i sina hushåll. Om ni har problem med elementen, säkerställ först att det inte är några problem med värmeväxlaren (se i så fall hur ni ska gå tillväga i punkten ovan). 

Bostadsrättsinnehavaren kontaktar valfri VVS/rörmokare för att se över problemet. Finns behov av att byta element eller delar på era element bekostar föreningen reparation/byte av det som ej fungerar. Då det är föreningen som ska bekosta reparationerna, måste rörmokaren fakturera föreningen (ej bostadsrättsinnehavaren).

Bostadsrättsinnehavaren är ansvarig för att kontakta styrelsen via mail och meddela

 • vad som är problemet
 • vem som åtgärdat problemet
 • bekräftelse att endast det som är trasigt är bytt (ibland vill rörmokaren byta mer när de väl är på plats men detta ersätts inte av föreningen)

Därefter får ni faktureringsinformation att ge till er VVS/rörmokare. Ovan information kan självklart ges innan arbetet är utfört. Använder ni en VVS/rörmokare som tidigare gjort jobb åt föreningen behöver ni ändå meddela styrelsen att arbete har utförts så det finns information om vilka fakturor som är på väg in. 

Hur fungerar det med sopor och sopsortering i föreningen?

Mer info kommer publiceras inom kort

Vad är det som gäller för föreningens allmänningar?

Varje lägenhet har en del av allmänningen upplåten till lägenheten (ca 6 meter från huskroppen) som lägenhetens ägare kan använda som de själva önskar enligt stadgarna. Varje lägenhet har även framsida eller del av framsida att förfoga över.

Förändringar på sin del av allmänningen ska godkännas av styrelsen, kontakta styrelsen med information om vad du vill göra.

Önskar man ha studsmatta ute på allmänningen i anslutning till sin bostad ansöker du om detta via avtal, se dokument på hemsidan. Avtalet ska vara signerat av styrelsemedlem och boende. I avtalet finns information om vilka skyldigheter och vilket ansvar bostadsrättshavaren har som sätter upp en studsmatta samt information om skötsel. Sköts inte skötseln kan avtalet rivas och bostadsrättsinnehavararen får ta ner sin studsmatta.

Föreningen köper in tjänsten av underhåll och trädgårdsskötsel av föreningens gemensamma ytor. Det är därför viktigt att ni plockar bort privata egendommar från de gemensamma ytorna så vi inte försvårar trädgårdsskötseln.

Städdagar 2 ggr per år

Mer info kommer publiceras inom kort

Vilken typ av försäkring behöver jag teckna för mitt boende?

Mer info kommer publiceras inom kort