Dokumentarkiv

Stadgar

Stadgar BRF Gösen

Informationsmaterial

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Brf Gösen en kort information om vår förening Brf Gösen.

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Gösen

Sorteringsguide för återvinning – Det är viktigt att vi sorterar rätt annars kan föreningen drabbas av förhöjda avgifter gällande sophämtning.

Låt fiber flytta in  broschyr från eskilstuna energi och miljö om stadsnät fiber

Avtal och blanketter

Studsmatta

Ansökan ändring renovering

Avtal uthyrning av partytält

Årsredovisning

Årsredovisning Brf Gösen 2021

Årsredovisning 2020