Styrelsen

Styrelsen 2022/2023

Ledamöter:

  • Ordförande: Malin Lundin , Timmermansvägen 11H – Tel: 0730 30 77 77
  • Kassör: Dennis Hermansson, Timmermansvägen 13H 
  • Sekreterare: Nancy Kuhlin, Timmermansvägen 9B 
  • Mikael Broman, Skomakarvägen 4H – Tel: 070-8423101

Suppleanter:

  • Ingevi Bengtsson, Skomakarvägen 4B
  • Mats Lindholm, Skomakarvägen 2F
  • Eva Ramshorn, Timmermansvägen 13M
  • Anton Ekström, Skomakarvägen 6A

Styrelsen kontaktar ni via e-mail styrelsen@brfgosen.se. Ni är självklart välkomna att besöka någon av oss för ett samtal, är det ett ärende ni vill ha hjälp med är det dock bra att vi har det skriftligen till ovan e-mail.

Under hösten kommer styrelsen att ha styrelsemöten i Mariakyrkan och mellan 19-19:30 (styrelsemötet börjar kl 19:30) är alla medlemmar välkomna att komma och prata med oss om ni har frågor eller funderingar. Datum för våra styrelsemöten kommer att publiceras i somrummen och under nyheter här på hemsidan.