Angående ej fungerande gatubelysning på föreningens område

Gatubelysningen är ur funktion på vissa ställen i vårt område och problemet är en skadad kabel. Arbetet att laga kabeln kommer ta 1-2 veckor och kommunen kommer därför att dra el från en fungerande gatubelysning på Timmermansvägen in till området. Kabeln kommer att dras upp på snörasskyddet på Timmermansvägen 13A till ca 13D och sedan tillbaka över till gatubelysningen. Detta innebär att det kommer att hänga en kabel från huskroppen till gatubelysningen.

Har ni några frågor eller funderingar så är det bara att höra av er till Patrik Johansson på Stadsbyggnadsförvaltningen på Eskilstuna kommun (telefonnummer 016-710 63 10) som samordnar arbetet att återställa gatubelysningen.

Med vänlig hälsning

Styrelsen brf Gösen